MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1574
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums Par akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apmēru un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2021. gadā"
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.