MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-261
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Marijas ielā 7, Rīgā, nodošanu valdījumā Finanšu ministrijai un tā atsavināšanu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.