MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1217
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt apropriācijas pārdali Kultūras ministrijas valsts budžeta ietvaros un samazināt finansējumu valsts budžeta programmā 21.00.00 “Kultūras mantojums” Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, uzturēšanas izdevumu segšanai  40 000 euro apmērā, novirzot to valsts budžeta programmā 21.00.00 “Kultūras mantojums” 22 141 euro apmērā Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja elektroinstalāciju daļējai nomaiņai un eksponātēkas “Iesalnieki” daļējai atjaunošanai un valsts budžeta programmā 20.00.00 “Kultūrizglītība” profesionālās izglītības kompetences centram “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” 14 963 euro apmērā piekļuves kontroles sistēmas izveidei un 2 896 euro apmērā prototipēšanas darbnīcu aprīkojuma iepirkuma specifikācijas izstrādei.
4.
Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam.