Pilnvarojums latviešu valodā

Nr.23-TA-1350
PILNVARA

Es, Ministru prezidents Arturs Krišjānis Kariņš, saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas Statūtu 19. pantu, kā arī ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas Reglamenta 44. panta 1. punkta "a" apakšpunktu, pilnvaroju Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos Kristīni Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori Jekaterinu Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsultu Edgaru Bārdiņu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-87/23 Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija.