MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-673
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” publisko maksas pakalpojumu cenrādis”"
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 
2.
 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.