MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1683
Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību augstas gatavības investīciju projektu īstenošanas progresu"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2022. gada 25. februārim sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus 2021. gada 13. aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr. 242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība”, paredzot,  ka pašvaldības, kuras 2021.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība” 3.7.  un 3.1 9.  apakšpunktā norādītajā termiņā nav izmantojušas valsts budžeta finansējumu noteiktajā apmērā, pamatojot objektīvu nepieciešamību, var lūgt Valsts reģionālās attīstības aģentūru pārskatīt valsts budžeta finansējuma sadalījumu 2021. un 2022. gadā, veicot attiecīgus grozījumus ar pašvaldībām noslēgtajās vienošanās  par valsts budžeta finansējuma saņemšanu investīciju projekta īstenošanai.