MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-428
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.1.i. investīcijas “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu” īstenošanas noteikumi"
1.
Pieņemt iesniegto Noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pirms sabiedrība "Altum" uzsāk projektu pieņemšanu, Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju saskaņot Noteikumu projektu ar Eiropas Komisiju.