MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-3339
Rīkojuma projekts "Par investīcijas 2.1.1.1. projekta "Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija" pases apstiprināšanu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.