Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 978
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 48. §)
21-TA-1005
Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2022. gada budžeta apstiprināšanu
1.
Saskaņā ar Likuma par budžeta un finanšu vadību 41. panta  1.1  daļu apstiprināt valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2022. gada budžeta ieņēmumus 4 073 209 euro apmērā un izdevumus 4 557 174  euro apmērā atbilstoši šā rīkojuma pielikumam.
 
2.
No valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta 2022. gada ieņēmumiem paredzēt  900 000 euro izmaksu segšanai, kas saistītas ar aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu, kontroli, uzraudzību,  funkcionālo gaisa telpas bloku pārvaldību un citu ar civilās aviācijas drošību saistīto darbību (funkciju) izpildi.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Satiksmes ministrs T. Linkaits
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. decembra
rīkojumam Nr.
978
Valsts aģentūras „Civilās aviācijas aģentūra” ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2022.–2024.gadam