MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1716
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""