MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1667
Noteikumu projekts "Cilvēkiem paredzēto zāļu klīnisko pētījumu noteikumi"
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikumu projekta īstenošanai nepieciešamā 1 amata vieta tiks nodrošināta Zāļu valsts aģentūras vakanto amata vietu ietvaros, nepalielinot kopējo valsts pārvaldē nodarbināto skaitu.