22-TA-372
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" pirmās kārtas īstenošanas un uzraudzības noteikumi"
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Atbalstīt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" reformas 3.1.2.r  "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" (turpmāk – investīcija) pirmās kārtas projekta īstenošanu.
3.
Atbalstīt investīcijas pirmās kārtas projekta īstenošanai nepieciešamo pievienotās vērtības nodokļa līdz 21 000 euro apmērā segšanu no valsts budžeta līdzekļiem.
4.
Pēc noteikumu projekta stāšanās spēkā Labklājības ministrijai lūgt pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" finansējumu 147 435 euro apmērā investīcijas pirmās kārtas projekta īstenošanai, tai skaitā šī protokollēmuma 3. punktā  minētā pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai.
5.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.