MK sēdes protokollēmuma projekts

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
21-TA-923
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par vakcinācijas aptveres palielināšanas plānu pret Covid-19 infekciju"
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.