MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-145
Par Ministru kabineta 2022.gada 14.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 32, 38. §) 10.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
Ņemot vērā Klimata un enerģētikas ministra sniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2022.gada 14.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32, 38.§) 10.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.