MK sēdes protokollēmuma projekts

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
22-TA-2786
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem” 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi"
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju līdz 2024. gada 1. februārim izstrādāt un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā apstiprināšanai grozījumus Zinātniskās darbības likumā, iekļaujot nosacījumus publiskajām pētniecības organizācijām veikt to pētniecības rezultātu komercializāciju un deleģējumu pētniecības organizāciju pētniecības rezultātu komercializācijas kārtībai.
4.
Ekonomikas ministrijai pēc grozījumu Zinātniskās darbības likumā spēkā stāšanās divu mēnešu laikā izstrādāt un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā apstiprināšanai grozījumus Ministru kabineta noteikumos par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem” 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” īstenošanas noteikumiem, paredzot atbalstu pētniecības organizāciju pētniecības rezultātu komercializācijai, šim mērķim novirzot 30% no minētā pasākuma finansējuma.
5.
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai izsludināt projektu iesniegumu atlasi pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.