MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-309
Informatīvais ziņojums "Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projekts 2023. gadam"
1.
Apstiprināt precizēto Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2023. gadam.
2.
Finanšu ministrijai līdz 2023. gada 8. februārim iesniegt Eiropas Komisijai un Euro grupai precizēto Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2023. gadam.