Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 314
Rīgā 2023. gada 20. jūnijā (prot. Nr. 33 16. §)
23-TA-849
Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 12. punktu  
un Profesionālās izglītības likuma 7. panta 15.3 punktu
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Noteikumi nosaka:
1.1.
valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024.  mācību gadā atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem;
1.2.
vispārizglītojošo mācību priekšmetu valsts noslēguma pārbaudījumu norises laiku 2023./2024. mācību  gadā profesionālās vidējās izglītības programmās.
II.Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi
2.
Centralizētie eksāmeni notiek:
2.1.
vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles:
2.1.1.
angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22., 23. un 24. maijā;
2.1.2.
vācu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22. un 23. maijā; 
2.1.3.
franču valodā – rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22. maijā;
2.2.
latviešu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 28. maijā, mutvārdu daļa – 27., 28., 29., 30. maijā;
2.3.
matemātikā – 2024. gada 4. jūnijā.
3.
Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus šo noteikumu 2. punktā noteiktajā laikā, centralizētie eksāmeni notiek:
3.1.
latviešu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 10. jūnijā;
3.2.
matemātikā –  2024. gada 12. jūnijā;
3.3.
vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles:
3.3.1.
angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 14. jūnijā, mutvārdu daļa – 14. jūnijā;
3.3.2.
vācu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 14. jūnijā, mutvārdu daļa – 14. jūnijā; 
3.3.3.
franču valodā – rakstu daļa – 2024. gada 14. jūnijā, mutvārdu daļa – 14. jūnijā.
III.Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi
4.
Monitoringa darbi vienā mācību priekšmeta kursā pēc izglītojamā izvēles notiek:
4.1.
fizikā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 16. aprīlī;
4.2.
ķīmijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 18. aprīlī;
4.3.
bioloģijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 24. aprīlī;
4.4.
dabaszinībās (vispārīgajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 30. aprīlī.
5.
Centralizētie eksāmeni notiek:
5.1.
optimālajā mācību satura apguves līmenī:
5.1.1.
latviešu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 15. maijā, mutvārdu daļa – 5., 6. un 7. jūnijā;
5.1.2.
svešvalodā:
5.1.2.1.
angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 3., 4. un 5. jūnijā;
5.1.2.2.
franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 4. jūnijā;
5.1.2.3.
vācu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 6. jūnijā;
5.1.3.
matemātikā – 2024. gada 13. jūnijā;
5.2.
augstākajā mācību satura apguves līmenī:
5.2.1.
sociālajās zinātnēs – 2024. gada 13. maijā;   
5.2.2.
latviešu valodā un literatūrā – 2024. gada 15. maijā;
5.2.3.
kultūrā un mākslā – 2024. gada 17. maijā;
5.2.4.
ģeogrāfijā – rakstu daļa – 2024. gada 20. maijā, praktiskā daļa – 21. maijā;
5.2.5.
ķīmijā – rakstu daļa – 2024. gada 23. maijā, praktiskā daļa – 24. maijā;
5.2.6.
dizainā un tehnoloģijās – 2024. gada 27. maijā;
5.2.7.
fizikā – rakstu daļa – 2024. gada 29. maijā, praktiskā daļa – 30. maijā;
5.2.8.
svešvalodā: 
5.2.8.1.
angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 5., 6. jūnijā;
5.2.8.2.
franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 4. jūnijā;
5.2.8.3.
vācu valodā  – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 6. jūnijā;
5.2.8.4.
krievu valodā  – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 7. jūnijā;
5.2.9.
bioloģijā – rakstu daļa – 2024. gada 10. jūnijā, praktiskā daļa – 11. jūnijā;
5.2.10.
matemātikā – pirmā un otrā daļa – 2024. gada 13. jūnijā, trešā un ceturtā daļa – 2024. gada 14. jūnijā;
5.2.11.
vēsturē – 2024. gada 17. jūnijā;
5.2.12.
programmēšanā – 2024. gada 19. jūnijā.
6.
Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot centralizētos eksāmenus šo noteikumu 5. punktā noteiktajā laikā, centralizētie eksāmeni notiek:
6.1.
optimālajā mācību satura apguves līmenī:
6.1.1.
svešvalodā:
6.1.1.1.
angļu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā;
6.1.1.2.
vācu valodā  – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;
6.1.1.3.
franču valodā  – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;
6.1.2.
latviešu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 25. jūnijā;
6.1.3.
matemātikā – 2024. gada 27. jūnijā;
6.2.
augstākajā mācību satura apguves līmenī:
6.2.1.
svešvalodā:
6.2.1.1.
angļu valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā;
6.2.1.2.
vācu valodā  – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;
6.2.1.3.
franču valodā  – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;
6.2.1.4.
krievu valodā  – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 20. jūnijā vai 10. jūlijā;
6.2.2.
dizainā un tehnoloģijās – 2024. gada 21. jūnijā;
6.2.3.
latviešu valodā un literatūrā – 2024. gada 25. jūnijā;
6.2.4.
sociālajās zinātnēs – 2024. gada 26. jūnijā;
6.2.5.
matemātikā – pirmā un otrā daļa – 2024. gada 27. jūnijā, trešā un ceturtā daļa – 2024. gada 28. jūnijā;
6.2.6.
programmēšanā – 2024. gada 1. jūlijā;
6.2.7.
ķīmijā – rakstu daļa  un praktiskā daļa – 2024. gada 2. jūlijā;
6.2.8.
kultūrā un mākslā – 2024. gada 3. jūlijā;
6.2.9.
bioloģijā – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2024. gada 4. jūlijā;
6.2.10.
ģeogrāfijā – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2024. gada 5. jūlijā;
6.2.11.
fizikā – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2024. gada 8. jūlijā;
6.2.12.
vēsturē – 2024. gada 9. jūlijā.
IV.Vispārizglītojošo mācību priekšmetu valsts noslēguma pārbaudījumi profesionālās vidējās izglītības programmās
7.
Centralizētie eksāmeni vispārizglītojošos mācību priekšmetos notiek:
7.1.
vispārīgajā mācību satura apguves līmenī – matemātikā – 2024. gada 13. jūnijā;
7.2.
optimālajā mācību satura apguves līmenī – šo noteikumu 5.1. apakšpunktā noteiktajos norises laikos;
7.3.
augstākajā mācību satura apguves līmenī – šo noteikumu 5.2. apakšpunktā noteiktajos norises laikos.
8.
Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot centralizētos eksāmenus šo noteikumu 7. punktā noteiktajā laikā, centralizētie eksāmeni notiek:
8.1.
vispārīgajā mācību satura apguves līmenī – matemātikā – 2024. gada 27. jūnijā;
8.2.
optimālajā mācību satura apguves līmenī – šo noteikumu 6.1. apakšpunktā noteiktajos norises laikos;
8.3.
augstākajā mācību satura apguves līmenī – šo noteikumu 6.2. apakšpunktā noteiktajos norises laikos.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Čakša