Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 770
Rīgā 2022. gada 25. oktobrī (prot. Nr. 54 36. §)
22-TA-3072
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 23. marta rīkojuma Nr. 210 "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam" 6. punktu, Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Iekšlietu ministrijai (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam) finansējumu 137 101 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam nodoto materiāltehnisko līdzekļu atjaunošanu.
2.
Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 ''Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem''.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Iekšlietu ministrs K. Eklons