Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 215
Rīgā 2024. gada 28. martā (prot. Nr. 13 16. §)
24-TA-458
Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības misijā Armēnijā (EUMA) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Pamatojoties uz likuma "Par policiju" 8. panta otro daļu un ievērojot Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra noteikumu Nr. 793 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, un dalības finansēšanas kārtība" 13. punktu, pagarināt Valsts policijas Galvenās administratīvās pārvaldes Sadarbības un attīstības biroja Starptautisko lietu nodaļas Misiju dalībnieku grupas vecākajam inspektoram pulkvežleitnantam Raimondam Koptenkovam dalības laiku Eiropas Savienības misijā Armēnijā (EUMA) līdz 2025. gada 27. martam (nosūtīts dalībai Eiropas Savienības misijā Armēnijā (EUMA), pamatojoties uz Ministru kabineta 2023. gada 28. marta rīkojumu Nr. 173 "Par Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalību Eiropas Savienības misijā Armēnijā (EUMA) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"").
2.
Noteikt šā rīkojuma 1. punktā minētajai Valsts policijas amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi koeficientu 1,4 piemaksas aprēķināšanai.
3.
Lai nodrošinātu šā rīkojuma 1. punktā minētās Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi uzturēšanos Eiropas Savienības misijā Armēnijā (EUMA), Finanšu ministrijai:
3.1.
no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Iekšlietu ministrijai (Valsts policijai) 2024. gadā 25 084 euro;
3.2.
precizēt bāzes izdevumus 2025. gadam, Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija" palielinot izdevumus 14 588 euro apmērā amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības nodrošināšanai Eiropas Savienības misijā Armēnijā (EUMA) 2025. gada attiecīgajā laikposmā.
4.
Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 3.1. apakšpunktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
Ministru prezidente E. Siliņa
Iekšlietu ministrs R. Kozlovskis