Rīkojuma projekts

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Ministru kabineta rīkojums Nr. 929
Rīgā 2021. gada 7. decembrī (prot. Nr. 79 44. §)
21-TA-1493
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. pantu, Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 10. punktu, 10.1 2. apakšpunktu un 10.2 punktu, Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu 227 674 euro apmērā pārskaitīšanai šā rīkojuma pielikumā minētajām pašvaldību institūcijām, lai kompensētu izdevumus, kas saistīti ar:
1.1.
piemaksām pašvaldību policijas darbiniekiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu laikposmā no 2021. gada 11. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim;
1.2.
piemaksām par nakts darbu pašvaldību policijas darbiniekiem, kuri tika iesaistīti virsstundu darbā (dienesta pienākumu izpildē virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika) no 2021. gada 21. oktobra līdz 2021. gada 31. oktobrim, lai kontrolētu iedzīvotāju pārvietošanās aizlieguma ievērošanu laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00, – 75 procentu apmērā no aprēķinātās atlīdzības summas (ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām).
2.
Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
4.
Šā rīkojuma pielikumā minētās pašvaldību institūcijas ir atbildīgas par piešķirtā finansējuma izlietojumu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Iekšlietu ministre M. Golubeva
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 7. decembra
rīkojumam Nr.
929
Pašvaldību institūcijas, kurām kompensē izdevumus no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"