MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-245
Rīkojuma projekts "„Par valsts nekustamā īpašuma Apšu ielā 40, Grobiņā, Dienvidkurzemes novadā, pārdošanu” "
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.