Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 583
Rīgā 2023. gada 14. septembrī (prot. Nr. 44 9. §)
23-TA-1699
Par apropriācijas pārdali
1.
Pamatojoties uz likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam62. pantu, atbalstīt apropriācijas pārdali 85 293 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana" uz Finanšu ministrijas budžeta programmu 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana", lai nodrošinātu Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu pielāgošanu informācijas saņemšanai par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā atbilstoši jaunākajai Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja izstrādātā risinājuma goAML versijai.
2.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Finanšu ministrs A. Ašeradens