MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-213
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par Valsts ieņēmumu dienesta sniegto atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai"
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.