MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-246
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 15. septembra rīkojumā Nr. 494 "Par ilgtermiņa saistībām Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos nodrošināšanai""
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.