MK sēdes protokollēmuma projekts

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
21-TA-902
Informatīvais ziņojums “Par finansējuma pārdali Norvēģijas finanšu instrumenta programmā “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi””
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto finansējuma pārdali starp Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” (turpmāk – Programma) jomām un aktivitātēm.
3.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai kā Programmas apsaimniekotājam (turpmāk – Programmas apsaimniekotājs) nedēļas laikā pēc informatīvā ziņojuma apstiprināšanas iesniegt Finanšu ministrijai kā Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu vadošajai iestādei (turpmāk – Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu vadošā iestāde) informatīvajam ziņojumam atbilstošus priekšlikumus Programmas līguma grozījumiem angļu valodā.
4.
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu vadošajai iestādei, balstoties uz šā protokollēmuma 3. punktā minētiem atbilstošiem priekšlikumiem, nodrošināt Programmas līguma grozījumu iesniegšanu Finanšu instrumenta birojā.
5.
Noteikt, ka turpmāk Programmas finansējuma atlikumu pārdales starp Programmas jomām un aktivitātēm Programmas apsaimniekotājs saskaņo ar Ekonomikas ministriju, par nepieciešamajām izmaiņām atsevišķi neinformējot Ministru kabinetu. Ja nepieciešams, Programmas apsaimniekotājam, balstoties uz šī protokollēmuma 5. punktā minēto finansējuma atlikumu pārdales lēmumu, iesniegt Programmas līguma grozījumus Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu vadošajai iestādei, kas nodrošina grozījumu iesniegšanu Finanšu instrumenta birojā apstiprināšanai.