MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1641
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2021. gada 12. novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2155
1.
Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju par Eiropas Komisijas 2021. gada 12. novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2155.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3.
Labklājības ministrijai līdz 2022. gada 1. novembrim izstrādāt un virzīt pieņemšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām", terorismā cietušās personas nosakot kā īpaši atbalstāmo personu grupu, kā arī nosakot, ka tās var saņemt pakalpojumu atbilstoši nepieciešamībai.