Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 49
Rīgā 2022. gada 18. janvārī (prot. Nr. 3 25. §)
21-TA-1450
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām"
Izdoti saskaņā ar Farmācijas likuma 5.panta 3. un 13.punktu un 52.pantu
Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 79. nr.; 2008, 183. nr.; 2009, 113. nr.; 2011, 11. nr.; 2019, 81. nr.; 2020, 236. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 43. punktu šādā redakcijā:
"43. Ja dienests un aģentūra atliek pārbaudes šo noteikumu 42. punktā minētajā gadījumā, tad attiecīgo veterināro zāļu un aktīvo vielu ražotājiem labas ražošanas prakses sertifikātu derīgums automātiski pagarinās līdz 2022. gada 31. decembrim."
2.
Izteikt 44. punktu šādā redakcijā:
"44. Dienests un aģentūra šo noteikumu IV nodaļā minētās veterināro zāļu vai aktīvo vielu ražotāju labas ražošanas prakses pārbaudes var veikt attālināti līdz 2022. gada 31. decembrim, pēc pārbaudes izsniegtajā labas ražošanas prakses sertifikātā atbilstoši pārbaudes norisei un rezultātiem norādot īstenojamās prasības."
3.
Papildināt ar 45. punktu šādā redakcijā:
"45. Kvalificētā persona šo noteikumu 6.8.2. apakšpunktā noteikto katras saražotās veterināro zāļu sērijas galaproduktu sertificēšanu var veikt attālināti līdz 2022. gada 31. decembrim, ja veterināro zāļu ražotājs nodrošina, ka kvalificētajai personai ir attālināta piekļuve visai informācijai, kas nepieciešama sērijas sertificēšanai."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Zemkopības ministrs K. Gerhards