MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-941
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemta 1 persona.