Noteikumu projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 158
Rīgā 2024. gada 5. martā (prot. Nr. 10 36. §)
24-TA-424
Noteikumi par ievešanai (importēšanai) Latvijā aizliegtiem lauksaimniecības un lopbarības produktiem
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma pārejas noteikumu 32. punktu
1.
Noteikumi nosaka lauksaimniecības un lopbarības produktus atbilstoši Kombinētās nomenklatūras kodiem, kas noteikti Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulas (EEK) Nr.  2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumā un tās grozījumos (turpmāk – Kombinētā nomenklatūra), kuru ievešana (importēšana) Latvijā no Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas ir aizliegta, kā arī Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produktus, kuru ievešana (importēšana) Latvijā no citām trešajām valstīm ir aizliegta.
2.
Aizliegums ievest (importēt) lauksaimniecības un lopbarības produktus Latvijā no Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas un aizliegums ievest (importēt) Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produktus Latvijā no citām trešajām valstīm attiecas uz lauksaimniecības un lopbarības produktiem, kuri klasificējami ar Kombinētās nomenklatūras:
2.1.
I pielikuma otrās daļas II sadaļas 7. nodaļas preču kodu 07011000, 07019010, 07019050, 07019090, 07020000, 07031011, 07031019, 07031090, 07032000, 07039000, 07041010, 07041090, 07042000, 07049010, 07049090, 07051100, 07051900, 07052100, 07052900, 07061000, 07069010, 07069030, 07069090, 07070005, 07070090, 07081000, 07082000, 07089000, 07092000, 07093000,  07094000, 07095100, 07095200, 07095300, 07095400, 07095500, 07095600, 07095900, 07096010, 07096091, 07096095, 07096099, 07097000, 07099100, 07099210, 07099290, 07099310, 07099390, 07099910, 07099920, 07099940, 07099950, 07099960, 07099990, 07101000, 07102100, 07102200, 07102900, 07103000, 07104000, 07108010, 07108051, 07108059, 07108061, 07108069, 07108070, 07108080, 07108085, 07108095, 07109000, 07112010, 07112090, 07114000, 07115100, 07115900, 07119010, 07119030, 07119050, 07119070, 07119080, 07119090, 07122000, 07123100, 07123200, 07123300, 07123400, 07123900, 07129005, 07129011, 07129019, 07129030, 07129050, 07129090, 07131010, 07131090, 07132000, 07133100, 07133200, 07133310, 07133390, 07133400, 07133500, 07133900, 07134000, 07135000, 07136000, 07139000, 07141000, 07142010, 07142090, 07143000, 07144000, 07145000, 07149020 un 07149090;
2.2.
I pielikuma otrās daļas II sadaļas 8. nodaļas preču kodu 08011100, 08011200, 08011900, 08012100, 08012200, 08013100, 08013200, 08021110, 08021190, 08021210, 08021290, 08022100, 08022200, 08023100, 08023200, 08024100, 08024200, 08025100, 08025200, 08026100, 08026200, 08027000, 08028000, 08029100, 08029200, 08029910, 08029990, 08031010, 08031090, 08039011, 08039019, 08039090, 08041000, 08042010, 08042090, 08043000, 08044000, 08045000, 08051022, 08051024, 08051028, 08051080, 08052110, 08052190, 08052200, 08052900, 08054000, 08055010, 08055090, 08059000, 08061010, 08061090, 08062010, 08062030, 08062090, 08071100, 08071900, 08072000, 08081010, 08081080, 08083010, 08083090, 08084000, 08091000, 08092100, 08092900, 08093020, 08093030, 08093080, 08094005, 08094090, 08101000, 08102010, 08102090, 08103010, 08103030, 08103090, 08104010, 08104030, 08104050, 08104090, 08105000, 08106000, 08107000, 08109020, 08109075, 08111011, 08111019, 08111090, 08112011, 08112019, 08112031, 08112039, 08112051, 08112059, 08112090, 08119011, 08119019, 08119031, 08119039, 08119050, 08119070, 08119075, 08119080, 08119085, 08119095, 08121000, 08129025, 08129030, 08129040, 08129070, 08129098, 08131000, 08132000, 08133000, 08134010, 08134030, 08134050, 08134065, 08134095, 08135012, 08135015, 08135019, 08135031, 08135039, 08135091, 08135099 un 08140000;
2.3.
I pielikuma otrās daļas II sadaļas 10. nodaļas preču kodu 10011100, 10011900, 10019110, 10019120, 10019190, 10019900, 10021000, 10029000, 10031000, 10039000, 10041000, 10049000, 10051013, 10051015, 10051018, 10051090, 10059000, 10061010, 10061030, 10061050, 10061071, 10061079, 10061090, 10062011, 10062013, 10062015, 10062017, 10062019, 10062092, 10062094, 10062096, 10062098, 10062099, 10063021, 10063023, 10063025, 10063027, 10063029, 10063042, 10063044, 10063046, 10063048, 10063049, 10063061, 10063063, 10063065, 10063067, 10063069, 10063092, 10063094, 10063096, 10063098, 10063099, 10064000, 10071010, 10071090, 10079000, 10081000, 10082100, 10082900, 10083000, 10084000, 10085000, 10086000, 10089000;
2.4.
I pielikuma otrās daļas IV sadaļas 23. nodaļas preču kodu 23011000, 23012000, 23021010, 23021090, 23023010, 23023090, 23024002, 23024008, 23024010, 23024090, 23025000, 23031011, 23031019, 23031090, 23032010, 23032090, 23033000, 23040000, 23050000, 23061000, 23062000, 23064100, 23064900, 23065000, 23066000, 23069005, 23069011, 23069019, 23069090, 23070011, 23070019, 23070090, 23080011, 23080019, 23080040, 23080090, 23091011, 23091013, 23091015, 23091019, 23091031, 23091033, 23091039, 23091051, 23091053, 23091059, 23091070, 23091090, 23099010, 23099020, 23099031, 23099033, 23099035, 23099039, 23099041, 23099043, 23099049, 23099051, 23099053, 23099059, 23099070 un 23099096.
3.
Noteikumi stājas spēkā 2024. gada 8. martā. 
Ministru prezidente E. Siliņa
Zemkopības ministrs A. Krauze