MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-319
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta finansējuma sadalījumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai 2022./2023. mācību gada otrajā semestrī"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.