MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1524
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 4, Rīgā, pirkšanu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju līdz 2022.gada 1.jūlijam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā sagatavot priekšlikumu par risinājumu situācijām, kad publiskai personai ir nepieciešams atsavināt nekustamo īpašumu par atlīdzību no citas publiskas personas.