MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-2136
Informatīvais ziņojums un Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023.gada 14.jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2023/0027
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2023. gada 14.jūlija argumenēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2023/0027.
3.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.