MK sēdes protokollēmuma projekts

Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, ievadiet saiti: https://survey.alchemer.com/s3/7625830/8063867ddcb5 Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
22-TA-2741
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība""
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Tieslietu ministrijai līdz 2024. gada 30. jūnijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar Valsts zemes dienesta finansēšanas modeļa izvērtējumu.
3.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.