MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-175
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 446 "Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu""
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.