MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-2548
Rīkojuma projekts "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu finansējuma pārdalei pa gadiem un finansējuma avotiem jauno elektrovilcienu iegādes projektā, kā arī precizēt nepieciešamā finansējuma kopējo apmēru, to samazinot par 67 750 euro.
3.
Pieņemt zināšanai, ka akciju sabiedrības "Pasažieru vilciens" precizētā biznesa plāna projekts ietver tā saimnieciskās un finanšu darbības prognozes, tajā skaitā 32 elektrovilcienu, rezerves daļu fonda pieciem gadiem un elektrovilcienu uzturēšanas iekārtu iegādes izmaksas, elektrovilcienu ražošanas uzraudzības izmaksas, kā arī vilcienu remontu centra izbūvi un Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piesaisti, un tā provizoriskā ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2022. gadā ir 7 708 062 euro, 2023. gadā – 121 411 430 euro, 2024. gadā – 7 780 006 euro un 2025. gadā – 1 605 372 euro (pozitīva ietekme).
4.
Pieņemt zināšanai, ka vilcienu remontu centra izbūvei paredzētie 14 000 000 euro ir provizoriskas izmaksas, precīzas remonta centra būvniecības izmaksas būs zināmas būvniecības projektēšanas stadijā.
5.
Finanšu ministrijai ņemt vērā šā protokollēmuma 3. punktā minēto provizorisko fiskālo ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci, izstrādājot likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" un likumprojektu "Par valsts budžetu 2023. gadam".
6.
Pieņemt zināšanai, ka akciju sabiedrībai "Pasažieru vilciens" ir atvērts atsevišķs norēķinu konts Valsts kasē nepieciešamā finansējuma saņemšanai, kā arī tiek nodrošināta jauno elektrovilcienu uzskaite akciju sabiedrības "Pasažieru vilciens" bilancē, lai izpildītu sabiedriskā transporta pakalpojuma pasūtījuma līguma nosacījumus.
7.
Uzskatīt par izpildītu Ministru kabineta 2019.gada 16.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33, 84.§) "Informatīvais ziņojums "Par jauno elektrovilcienu projektu" un  "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projektam"" 6. punktu.