Noteikumu (grozījumu) projekts

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 786
Rīgā 2021. gada 7. decembrī (prot. Nr. 79 3. §)
21-TA-810
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr. 866 "Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas nolikums"
Izdoti saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 12.panta otro daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr. 866 "Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 126. nr.; 2018, 133., 162. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 3.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.8. Valsts drošības dienests;".
2.
Svītrot 3.11. apakšpunktu.
3.
Izteikt 3.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.12. Finanšu izlūkošanas dienests;".
4.
Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:
"22. Valsts drošības dienesta pārstāvis komitejā ir atbildīgs par komitejas lēmumu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajai Valsts drošības dienesta kompetencei un informē komiteju par iespējamiem nacionālās drošības apdraudējumiem, kas saistīti ar stratēģiskas nozīmes preču apriti."
5.
Izteikt 25.1 punktu šādā redakcijā:
"25.1 Finanšu izlūkošanas dienesta pārstāvis komitejā ir atbildīgs par komitejas lēmumu atbilstību Latvijas normatīvajiem aktiem, Eiropas Savienības regulām un starptautiskajiem līgumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ zemkopības ministrs K. Gerhards