Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 891
Rīgā 2021. gada 1. decembrī (prot. Nr. 78 20. §)
21-TA-1156
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojuma Nr. 518 ''Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu'' 9. punktu, Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Iekšlietu ministrijai finansējumu 773 616 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar minētā rīkojuma izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanu laikposmā no 2021. gada 11. augusta līdz 2021. gada 30. septembrim, no tiem:
1.1.
Valsts policijai – 435 137 euro;
1.2.
Valsts robežsardzei – 223 716 euro;
1.3.
Valsts robežsardzes koledžai – 906 euro;
1.4.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei – 80 998 euro;
1.5.
Valsts drošības dienestam – 32 859 euro.
2.
Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs J. Reirs
Iekšlietu ministre M. Golubeva