Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 736
Rīgā 2022. gada 22. novembrī (prot. Nr. 59 29. §)
22-TA-2616
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 12. marta noteikumos Nr. 116 "Prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju"
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba
likuma
14. panta piekto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2019. gada 12. marta noteikumos Nr. 116 "Prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 52. nr.; 2020, 181. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 7.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"7.2.2. tai ir apliecinājums par praktisko iemaņu apgūšanu lauksaimniecības dzīvnieku snieguma pārbaudē un pārraudzībā, un to izsniegusi biedrība, organizācija vai persona, kurai ir atbilstoši šo noteikumu prasībām izsniegts sertifikāts attiecīgās sugas lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā un vismaz piecu gadu profesionālā pieredze attiecīgajā darbības jomā;".
2.
Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:
"21. Persona, kas ir saņēmusi sertifikātu lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā, pārraudzībā, mākslīgajā apsēklošanā vai olšūnu un embriju transplantācijā, ne retāk kā reizi piecos gados paaugstina kvalifikāciju, apmeklējot kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, piemēram, kursus, seminārus, vebinārus, konferences, vismaz 16 stundu apjomā katrā sertifikātā norādītajā darbības jomā."
3.
Papildināt ar 21.1 punktu šādā redakcijā:
"21.1 Persona, kas ir saņēmusi šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minēto sertifikātu, ne retāk kā reizi divos gados piedalās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos un apmeklē tās biedrības vai organizācijas organizēto praktisko apmācību lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanā, ar kuru personai ir noslēgts līgums par lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu."
4.
Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:
"23. Ja persona Latvijā ir apmeklējusi cita pasākumu organizatora rīkotos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, nevis šo noteikumu 22. punktā minēto kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu organizētāju pasākumu, tad attiecīgais pasākuma organizators septiņu darbdienu laikā pēc kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma par to informē datu centru, iesniedzot dalībnieku sarakstu, kurā norādīts kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma temats un stundu skaits. Datu centrs septiņu darbdienu laikā pēc saraksta saņemšanas iekļauj sertifikātu un apliecību ieguvušo personu reģistrā informāciju par kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu, norādot attiecīgo stundu skaitu konkrētajā darbības jomā."
5.
Papildināt ar 23.1 punktu šādā redakcijā:
"23.1 Ja persona kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus ir apmeklējusi ārpus Latvijas, nevis šo noteikumu 22. vai 23. punktā minēto kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu organizētāju pasākumu, tā mēneša laikā pēc apmeklētā kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma iesniedz datu centrā kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošu dokumentu. Datu centrs septiņu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas iekļauj sertifikātu un apliecību ieguvušo personu reģistrā informāciju par kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu, norādot attiecīgo stundu skaitu konkrētajā darbības jomā."
6.
Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:
"27. Ja pieņemts lēmums par sertifikāta anulēšanu saskaņā ar šo noteikumu 26.1. vai 26.2. apakšpunktu, persona iesniegumu jauna sertifikāta saņemšanai attiecīgajā darbības jomā var iesniegt pēc pusgada no dienas, kad paziņots lēmums par sertifikāta anulēšanu."
7.
Papildināt ar 27.1 punktu šādā redakcijā:
"27.1 Ja pieņemts lēmums par sertifikāta anulēšanu saskaņā ar šo noteikumu 26.3. apakšpunktu, persona atkārtoti apgūst šo noteikumu 7.1.2., 7.2.2., 7.3.2. vai 7.4.2. apakšpunktā vai 8. punktā minētās praktiskās iemaņas, iesniedz iesniegumu jauna sertifikāta saņemšanai attiecīgajā darbības jomā un kārto šo noteikumu 10. punktā minēto pārbaudes testu​."
8.
Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:
"36. Persona, kas saņēmusi apliecību lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā, ne retāk kā reizi piecos gados paaugstina kvalifikāciju, apmeklējot kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus vismaz 16 stundu apjomā katrā apliecībā norādītajā darbības jomā."
9.
Papildināt ar 36.1 punktu šādā redakcijā:
"36.1 Persona, kas saņēmusi apliecību lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā, ne retāk kā reizi piecos gados paaugstina kvalifikāciju, apmeklējot kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus katrā apliecībā norādītajā darbības jomā. Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi ir vismaz 16 stundu apjomā, un no tām:
36.11. 14 stundas ir teorētiskā apmācība;
36.12. divas stundas ir praktiskā apmācība tādas personas vadībā, kurai ir atbilstoši šo noteikumu prasībām izsniegts sertifikāts attiecīgās sugas lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzībā."
10.
Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:
"38. Ja persona Latvijā ir apmeklējusi cita pasākumu organizatora rīkotos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus, nevis šo noteikumu 22. punktā minēto kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu organizētāju pasākumu, tad attiecīgais pasākuma organizators septiņu darbdienu laikā pēc kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma par to informē datu centru, iesniedzot dalībnieku sarakstu, kurā norādīts kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma temats un stundu skaits. Datu centrs septiņu darbdienu laikā pēc saraksta saņemšanas iekļauj sertifikātu un apliecību ieguvušo personu reģistrā informāciju par kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu, norādot attiecīgo stundu skaitu konkrētajā darbības jomā."
11.
Papildināt ar 38.1 punktu šādā redakcijā:
"38.1 Ja persona kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus ir apmeklējusi ārpus Latvijas, nevis šo noteikumu 22. vai 38. punktā minēto pasākumu organizētāju pasākumu, tā mēneša laikā pēc apmeklētā kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma iesniedz datu centrā kvalifikācijas paaugstināšanu apliecinošu dokumentu. Datu centrs septiņu darbdienu laikā pēc dokumenta saņemšanas iekļauj sertifikātu un apliecību ieguvušo personu reģistrā informāciju par kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu, norādot attiecīgo stundu skaitu konkrētajā darbības jomā."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Zemkopības ministrs K. Gerhards