MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-845
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada domei"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.