MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1516
Atbildes projekts  tiesībsargam (Par atbalstu speciālās pārtikas iegādei)
1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Latvijas Republikas tiesībsargam.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Latvijas Republikas tiesībsargam.
3. Veselības ministrijai sadarbībā ar nozares speciālistiem, Zemkopības ministriju un Labklājības ministriju līdz 2022.gada 1.jūnijam izvērtēt iespējas no valsts budžeta līdzekļiem kompensēt perorāli lietojamo speciālo pārtiku pacientiem, kuriem šādas pārtikas lietošana ir nepieciešama un medicīniski pamatota, kā arī sagatavot finanšu aprēķinus prioritārajiem pasākumiem speciālās pārtikas kompensācijai.