MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-610
Rīkojuma projekts "Par Inesi Druvieti"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.