Rīkojuma (grozījumu) projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 753
Rīgā 2022. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 54 8. §)
22-TA-2237
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 22. maija rīkojumā Nr. 238 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 53.0. versija)"
Izdarīt Ministru kabineta 2019. gada 22. maija rīkojumā Nr. 238 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 53.0. versija)" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 102. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 53.0. versijā projekta "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (2. kārta)" (turpmāk – projekts) aprakstu un projekta izmaksas 4 076 774 euro apmērā."
2.
Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
"5. Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas ne vairāk kā 189 728 euro gadā, ja nepieciešams, pieprasot papildu finansējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."
3.
Papildināt ar 6. punktu šādā redakcijā:
"6. Atbalstīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 53.0. versijā iekļautā projekta konsolidēto aprakstu (kopsavilkumu)."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Kultūras ministrs N. Puntulis