MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-1201
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 31 personu.