MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1395
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma “Kaucmindes mežs”, Rundāles pagastā, Bauskas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.