Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 830
Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 41. §)
21-TA-959
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību"
Izdoti saskaņā ar Notariāta likuma
165.panta pirmo daļu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 174., 247. nr.; 2014, 122. nr.; 2015, 193. nr.; 2016, 152. nr.; 2019, 125., 245. nr.; 2020, 71., 157. nr.; 2021, 121A. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
"6. Notariālā akta taisīšana par darījumu ir 0,5 % no darījuma summas, bet ne mazāk kā 80 euro (taksē ietilpst zvērināta notāra atlīdzības takse par šo noteikumu 33., 45., 46., 47., 47.3, 51., 53.1, 53.2 un 53.3 punktā minēto amata darbību).";
1.2.
izteikt 6.2 punktu šādā redakcijā:
"6.2 Studiju un studējošo kredītlīguma taisīšana (taksē ietilpst zvērināta notāra atlīdzības takse par šo noteikumu 47.3 punktā minēto amata darbību):
6.21. par līguma summu līdz 5000 euro (ieskaitot) – 60 euro;
6.22. par līguma summu no 5001 euro līdz 10 000 euro (ieskaitot) – 68 euro;
6.23. par līguma summu no 10 001 euro līdz 15 000 euro (ieskaitot) – 75 euro;
6.24. par līguma summu no 15 001 euro – 0,5 % no darījuma summas.";
1.3.
papildināt ar 14.1 punktu šādā redakcijā:
"14.1 Pieteikuma izskatīšana par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām – 100 euro.";
1.4.
svītrot 47.1 punktu;
1.5.
svītrot 47.2 punktu;
1.6.
papildināt ar 47.3 punktu šādā redakcijā:
"47.3 Amata darbību veikšanai nepieciešamo informācijas sistēmu, izņemot Notāru informācijas sistēmu, datu apstrāde – 3,00 euro par katru personu vai īpašumu."
2.
Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns