MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-1685
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.