Rīkojuma konsolidētā versija

21-TA-676
Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju
1.
Lai saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktu izvērtētu pretendentu atbilstību Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra amatam un Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vadītāju amatiem, kā arī saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 35. panta otro daļu novērtētu Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra un Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vadītāju darbību un tās rezultātus, pēc iekšlietu ministra ieteikuma apstiprināt to personu sarakstu, kuras var iekļaut pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisijā:

I. Aire – Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

B. Bāne – Finanšu ministrijas valsts sekretāre

J. Bekmanis – Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J. Citskovskis – Valsts kancelejas direktors

K. Eklons – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks

J. Garisons – Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

M. Golubeva – iekšlietu ministre

A. Grišins – Valsts policijas priekšnieka vietnieks, Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks

R. Kronbergs – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

N. Mežviets – Valsts drošības dienesta priekšnieks

D. Piebalga – Iekšlietu ministrijas Personāla vadības un administratīvā departamenta direktore

M. Roze – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniece

N. Šteinbriks –  Iekšējā drošības biroja priekšnieka vietnieks

D. Trofimovs – Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

V. Vītoliņš – Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Juridiskā departamenta direktors
2.
Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2015. gada 27. maija rīkojumu Nr. 276 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 104., 212. nr.).