MK sēdes protokollēmuma projekts

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
23-TA-2038
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par Latvijas apņemšanos ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai līdz 2030. gadam"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Republikas Valsts prezidents piedalīsies kārtējā ANO Ģenerālās asamblejas Ilgtspējīgas attīstības galotņu apspriedē š.g. 18. un 19. septembrī, tostarp izmantojot informatīvajā ziņojumā iekļauto informāciju. 
 
3.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Valsts prezidenta kancelejai.