MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-561
Informatīvais ziņojums "Par SIA "REAP" prasījuma atgūšanas procesu"
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.