Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 383
Rīgā 2023. gada 20. jūnijā (prot. Nr. 33 38. §)
23-TA-1544
Par apropriācijas pārdali
1.
Pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 9. panta piecpadsmito daļu, veikt apropriācijas pārdali 2023. gadā 57 036 910 euro apmērā no ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta programmām un apakšprogrammām uz budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmu 20.00.00 "Veselības aprūpes neatliekamo pasākumu īstenošana 2023. gadā", lai nodrošinātu neatliekamu un prioritāru pasākumu finansēšanu veselības nozarē 2023. gadā, no tiem:
1.1.
no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja budžeta programmas 01.00.00 ''Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs'' – 228 870 euro;
1.2.
no Sabiedrības integrācijas fonda budžeta programmas 01.00.00 "Sabiedrības integrācijas fonda vadība" –  100 000 euro;
1.3.
no Aizsardzības ministrijas budžeta programmas un apakšprogrammas – 1 006 274 euro, tai skaitā:
1.3.1.
no apakšprogrammas 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku centralizētais atalgojums" – 6 274 euro;
1.3.2.
no programmas 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" – 1 000 000 euro;
1.4.
no Ārlietu ministrijas budžeta programmas un apakšprogrammām – 781 000 euro, tai skaitā:
1.4.1.
no apakšprogrammas 01.04.00 "Diplomātiskās misijas ārvalstīs" – 454 014 euro;
1.4.2.
no apakšprogrammas 01.06.00 "Konsulārais nodrošinājums" – 103 000 euro;
1.4.3.
no programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politiku plānošana" – 223 986 euro;
1.5.
no Ekonomikas ministrijas budžeta programmas 35.00.00 "Valsts atbalsta programmas" – 12 000 000 euro;
1.6.
no Finanšu ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām – 1 799 651 euro, tai skaitā:
1.6.1.
no programmas 29.00.00 "Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana" – 2 473 euro;
1.6.2.
no apakšprogrammas 31.01.00 "Budžeta izpilde" – 70 000 euro;
1.6.3.
no apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" – 198 911 euro;
1.6.4.
no programmas 32.00.00 "Iepirkumu uzraudzības birojs" – 36 517 euro;
1.6.5.
no programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" – 1 315 898 euro;
1.6.6.
no apakšprogrammas 38.02.00 "Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana" – 19 292 euro;
1.6.7.
no apakšprogrammas 39.02.00 "Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība" – 8 758 euro;
1.6.8.
no programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" – 147 802 euro;
1.7.
no Iekšlietu ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām – 2 940 774 euro, tai skaitā:
1.7.1.
no apakšprogrammas 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" – 392 290 euro;
1.7.2.
no apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" – 1 113 716 euro;
1.7.3.
no programmas 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" –163 528 euro;
1.7.4.
no programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" – 386 799 euro;
1.7.5.
no apakšprogrammas 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" – 146 264 euro;
1.7.6.
no apakšprogrammas 40.01.00 "Administrēšana" 2 870 euro;
1.7.7.
no apakšprogrammas 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" – 400 000 euro;
1.7.8.
no apakšprogrammas 40.03.00 "Lietiskie pierādījumi un izņemtā manta" – 23 784 euro;
1.7.9.
no programmas 42.00.00 "Iekšējās drošības biroja darbība" – 9 982 euro;
1.7.10.
no programmas 43.00.00 "Finanšu izlūkošanas dienesta darbība" – 81 856 euro;
1.7.11.
no programmas 44.00.00 "Iekšējās drošības akadēmija" – 200 000 euro;
1.7.12.
no programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" – 19 685 euro;
1.8.
no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām – 7 751 533 euro, tai skaitā:
1.8.1.
no apakšprogrammas 01.07.00 "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem" – 633 228 euro;
1.8.2.
no apakšprogrammas 03.01.00 "Augstskolas" – 1 175 749 euro;
1.8.3.
no apakšprogrammas 03.06.00 "Sociālo stipendiju fonds "Studētgods"" – 722 429 euro;
1.8.4.
no programmas 04.00.00 "Valsts valodas politika un pārvalde" – 175 euro;
1.8.5.
no apakšprogrammas 05.12.00 "Valsts pētījumu programmas" – 5 213 282 euro;
1.8.6.
no apakšprogrammas 09.10.00 "Murjāņu sporta ģimnāzija" – 1 080 euro;
1.8.7.
no programmas 16.00.00 "Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība" – 3 950 euro;
1.8.8.
no apakšprogrammas 42.05.00 "Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana" – 870 euro;
1.8.9.
no apakšprogrammas 42.07.00 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta darbības nodrošināšana" – 50 euro;
1.8.10.
no apakšprogrammas 42.09.00 "Latvijas Zinātnes padome" – 720 euro;
1.9.
no Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammas 21.01.00 "Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai" – 1 040 079 euro;
1.10.
no Satiksmes ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām – 10 744 670 euro, tai skaitā:
1.10.1.
no programmas 05.00.00 "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana" – 75 euro;
1.10.2.
no apakšprogrammas 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana" – 532 780 euro;
1.10.3.
no apakšprogrammas 31.09.00 "Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei" – 10 154 662 euro;
1.10.4.
no programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" – 57 153 euro;
1.11.
no Labklājības ministrijas budžeta apakšprogrammām – 1 450 934 euro, tai skaitā:
1.11.1.
no apakšprogrammas 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas " – 1 289 613 euro;
1.11.2.
no apakšprogrammas 07.01.00 "Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana" – 39 924 euro;
1.11.3.
no apakšprogrammas 21.01.00 "Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība" – 24 931 euro;
1.11.4.
no apakšprogrammas 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde" – 96 466 euro, samazinot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets";
1.12.
no Tieslietu ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām – 1 247 714 euro, tai skaitā:
1.12.1.
no apakšprogrammas 03.02.00 "Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas" – 82 008 euro;
1.12.2.
no apakšprogrammas 04.01.00 "Ieslodzījuma vietas" – 849 534 euro;
1.12.3.
no apakšprogrammas 06.01.00 "Juridisko personu reģistrācija" – 232 542 euro;
1.12.4.
no programmas 07.00.00 "Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana" – 24 126 euro;
1.12.5.
no apakšprogrammas 09.02.00 "Fizisko personu datu aizsardzība" – 36 000 euro;
1.12.6.
no programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana"  – 23 504 euro;
1.13.
no Klimata un enerģētikas ministrijas budžeta programmām – 1 165 690 euro, tai skaitā:
1.13.1.
no programmas 01.00.00 "Valsts pētījumi klimata un enerģētikas jomā" – 1 000 000 euro;
1.13.2.
no programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" – 165 690 euro;
1.14.
no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām – 940 470 euro, tai skaitā:
1.14.1.
no apakšprogrammas 21.02.00 "Vides aizsardzības projekti" – 90 000 euro;
1.14.2.
no apakšprogrammas 23.01.00 "Valsts vides dienests" – 22 174 euro;
1.14.3.
no apakšprogrammas 24.08.00 "Nacionālo parku darbības nodrošināšana" – 250 000 euro;
1.14.4.
no programmas 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti"  – 41 883 euro;
1.14.5.
no programmas 31.00.00 "Atbalsts plānošanas reģioniem" – 400 000 euro;
1.14.6.
no programmas 32.00.00 "Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana" – 136 413 euro;
1.15.
no Kultūras ministrijas budžeta programmām un apakšprogrammām – 2 314 770 euro, tai skaitā:
1.15.1.
no apakšprogrammas 19.03.00 "Filmu nozare" – 890 000 euro;
1.15.2.
no programmas 20.00.00 "Kultūrizglītība" – 48 787 euro;
1.15.3.
no programmas 21.00.00 "Kultūras mantojums" – 608 551 euro;
1.15.4.
no apakšprogrammas 22.02.00 "Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas" – 76 300 euro;
1.15.5.
no apakšprogrammas 22.07.00 "Nomas maksas VAS "VNĪ" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" – 584 294 euro;
1.15.6.
no apakšprogrammas 26.01.00 "Sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana" – 1 421 euro;
1.15.7.
no apakšprogrammas 26.02.00 "Diasporas pasākumu īstenošana" – 84 000 euro;
1.15.8.
no programmas 27.00.00 "Mediju politikas īstenošana" – 21 417 euro;
1.16.
no Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammām – 112 735 euro, tai skaitā:
1.16.1.
no apakšprogrammas 46.01.00 "Uzraudzība un kontrole" – 43 845 euro;
1.16.2.
no apakšprogrammas 46.03.00 "Slimību profilakses nodrošināšana" – 68 890 euro;
1.17.
no Satversmes tiesas budžeta programmas 01.00.00 "Tiesa" – 11 746 euro;
1.18.
no budžeta resora "47. Radio un televīzijas regulators" budžeta programmas 01.00.00 "Nozares vadība"  – 400 000 euro;
1.19.
no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 19.00.00 "Finansējums energoresursu un ēdināšanas izdevumu pieauguma kompensēšanai"  – 11 000 000 euro.
2.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, Sabiedrības integrācijas fondam, Aizsardzības ministrijai, Ārlietu ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Zemkopības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Labklājības ministrijai, Tieslietu ministrijai, Klimata un enerģētikas ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Kultūras ministrijai, Veselības ministrijai, Satversmes tiesai un Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimu par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Finanšu ministrs A. Ašeradens